Om privat pasningsordning

 

Privat pasningsordning er en del af fritvalgs-ordningen.

- En privat pasningsordning er ansat af forældrene. Så I vælger mig/os og jeg/vi vælger jer. Dette er helt sikkert en god basis for et godt samarbejde om jeres barn.

- Private pasningsordninger er godkendt af kommunen som løbende holder tilsyn med den private pasningsordning og som kan henvise til hvor vi kan få hjælp ved f.eks. sproglige eller motoriske problemer. Godkendelsen sker på samme vilkår som en kommunal dagplejer.

- Private pasningsordninger betaler selv for alt deres udstyr som børnebus, klapvogn, legetøj, mad, frugt, bleer og udflugter/ transport.

- Private pasningsordninger annoncere selv efter børn, da de ikke bliver tildelt en pladsanvisning.

- Private pasningsordninger har stor fleksibilitet mht. aktiviteter m.m.

- Privat pasningsordning er en tryg ordning. Børn har tæt kontakt til den private børnepasser, og hverdagen er stille og rolig. Smitterisikoen i en privat pasningsordning er mindre end i kommunal da vi ikke har gæstebørn.

Den private privatepasningsordning kan tilrettelægge hverdagen helt på børnenes præmisser og har alle forudsætninger for at skabe en hyggelig dag - med glade og tilfredse børn.