Priser

Prisen i 2021

Egenbetaling: kr. 2.470,-

Tilskud: kr. 6.530,-

Betaling ialt: kr. 9.000,-

 

 

OBS... Vi opkræver reservationsgebyr på kr. 2000,- for at reservere plads, dette beløb fratrækkes 1. betaling. Derved er jeres barn 100% sikker på en plads og så undgår vi som privat børnepasser at stå med afmelding på en plads som måske har været reserveret i flere måneder, og vi har måske endda måtte afvise andre forældre og børn som har ønsket pladsen.

 

Der gives søskende tilskud, se mere på:http://www.kolding.dk/borger/bornepasning/familie-og-born/privat-bornepasning#3

 

Prisen reguleres den 1. Januar 2022

 

Pladsen betales månedsvis forud i 12 mdr. Tilskudet udbetales pt. månedsvis bagud.

Beløbet SKAL være indsat på vores konto senest den sidste bankdag i måneden (husk tilmelding til PBS/fast overførsel). 
Hvis beløbet ikke er modtaget rettidigt tager vi IKKE imod barnet før vi kan se dem på kontoen.

OPSIGELSE
En skriftlig opsigelse skal udarbejdes og underskrives af forældre og den 
private dagplejer, opsigelse af pladsen er løbende måned plus en måned, i de efterfølgende måneder betales som normalt.   


-Man kan ikke opsige sin plads pr. 1 Juni og 1 juli da dette er vores feriepenge.

-Pasningsaftalen kan opsiges med et kortere varsel, 
hvis både forældre og den private børnepasser er enige herom. 

-Misligholdt pasningsaftale kan opsiges med dags 
varsel, af den private pasningsordning.

-Pladsanvisningen skal orienteres om opsigelse for at 
få barnet gjort aktivt søgende på den kommunale 
optagelsesliste til kommunale dagtilbud.