Mine forventninger til jer som forældre

 

- Respekten for at jeg åbner mit hjem for jer og jeres barn.

- I betaler til tiden.

- Afleverer og henter inden for den aftalte tid.

- At man aflevere senest kl. 9. Det er vigtigt at være med fra start mht. spisen, leg, gåtur   og tur ud af huset. Det kan være svært for et barn at komme midt ind andre børns leg,     og finde sin plads. Et barn der bliver afleveret sent, tror måske at det skal være hjemme og hygge med mor eller far.

- Ærlighed og åben kommunikation.

- At der ikke afleveres sygt eller utilpas barn.

- At aftalen fra opstartsmøde ikke ændres uden vi har snakket om det.

- At man ikke aflevere sit barn uden morgenmad hvis man selv har mulighed for at give. 

- At man accepterer mine regler.